top of page
Training omgaan met hoofdpijn migraine

TRAINING ANDERS OMGAAN MET HOOFDPIJN

De Amethist staat symbool voor de training Anders omgaan met hoofdpijn, om te komen tot een leven waarin hoofdpijn niet meer op de voorgrond staat en impact heeft op je doen en laten in het dagelijks leven.

De training gaat uit van de visie dat lichaam en geest met elkaar verweven zijn. Vanuit deze holistische visie geeft de training mogelijkheden en handvaten om de klachten en symptomen van hoofdpijn te verminderen en er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan.

Dit wordt handen en voeten gegeven vanuit invalshoek van de manuele therapie, de yoga en de mindfulness. Is er een aanwijsbare lichamelijke oorzaak dan kan deze vanuit de manuele therapie behandeld worden. Vanuit de yoga en de mindfulness wordt er aandacht besteed aan lichaamsbewustzijn, ontspanning en op een andere wijze leren kijken en omgaan met de klachten van hoofdpijn in het dagelijks leven.

Voorafgaand aan de training vindt er individueel intake gesprek plaats in het kader van de training. Vanuit de manuele therapie wordt er onderzocht of er lichamelijk aanwijzingen zijn die van invloed zijn op het ontstaan van hoofdpijn en in overleg wordt er zo nodig een behandelplan opgesteld.

Opbouw training:

  • De training bestaat uit acht sessies van circa 2,5 uur en een terugkom moment.

  • De groep bestaat uit zo’n acht tot vijftien mensen.

  • Iedere sessie heeft een thema dat wordt toegelicht voordat er met de oefeningen wordt gestart.

  • Vanuit de beoefening van yoga en mindfulness krijg je handvaten mee, hoe je anders om kan gaan met hoofdpijn.

  • In iedere training is er ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

  • Voorafgaand aan de training vindt er individueel intake gesprek plaats.

  • Vanuit de manuele therapie wordt er onderzocht of er lichamelijk aanwijzingen zijn die van invloed zijn op het ontstaan van hoofdpijn en in overleg wordt er zo nodig een behandelplan opgesteld.

 

Uw trainers zijn:

  • Marianne Kleisma; Manueel Therapeut  E.S.®, gespecialiseerd in haar vakgebied in hoofdpijnklachten.

  • Saskia Koen; trainer, coach en yogadocent.

bottom of page