top of page

Basis kwaliteit Gronden centreren en focus

De start van het Rots en Water programma is het leren gronden, centreren en focussen (sterk staan en/of zitten). Een kwaliteit die in alle facetten van de training terugkomt. Dit wordt geoefend door het doen van fysieke oefeningen in spelvorm waarbij de leerlingen leren voelen wanneer zij gegrond, gecentreerd en gefocust zijn. Daarnaast wordt er met elkaar besproken wanneer en hoe je dit in kan zetten in situaties met medeleerlingen en in de klas.


bottom of page