top of page

Begeleiding van leerlingen en docenten basis


Begeleiding van leerlingen en docenten in het basis-en voortgezet onderwijs vanuit een passend onderwijsarrangement, o.a. van uit de methodiek van de Rots en Water Training.

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat de school een zorgplicht heeft. Voor ieder kind een passende onderwijsplek rekening houdend met eventuele beperkingen van een leerling maar ook met zijn of haar mogelijkheden. Het is belangrijk dat het aangeboden onderwijs uitdagend is. Het onderwijs moet een goede voorbereiding zijn op een vervolgstudie. Het uiteindelijke doel is de leerling voor te bereiden op een passende plek in de samenleving.

De leerling die extra ondersteuning nodig heeft om de onderwijsdoelen te bereiken moet dus ook een goede onderwijsplek geboden worden. Deze extra ondersteuning kunnen wij bieden via een onderwijsarrangement. Dit is een passend onderwijsprogramma voor de individuele leerling, een groepje leerlingen of een hele klas.

Enkele voorbeelden van begeleiding kunnen zijn:

Begeleiding van leerlingen met een diagnose AD(H)D- pervasieve ontwikkelingsstoornis ( het spectrum van autistische stoornissen zoals o.a. de stoornis van Asperger en PDD-NOS o.a. van uit de methodiek van de Rots en Water Training.

Begeleiding van de individuele docent of docenten(teams) die leerlingen hebben met een specialistische problematiek zoals in het voorbeeld aangegeven. Dat kan middels individuele begeleiding van de docent maar ook via een workshop/training o.a. vanuit de methodiek van de Rots en Water Training.

De begeleiding van de docent o.a. vanuit de methodiek van de Rots en Water Training, kan er als volgt uitzien:

  1. Observatie van de betreffende leerling in de klas

  2. Bespreking van de observatie met de docent.

  3. Pedagogische- en didactische tips ( praktisch gericht)

  4. Bespreking van de observatie met de leerling

  5. Hoe kan je beter functioneren in de klas.

  6. Ouders. Hoe bespreek ik het met de ouders.

  7. Hoe op een passende manier les te geven aan een ”moeilijke klas” (pedagogische- en didactische tips) praktisch gericht

  8. School video analyse in de klas

  9. Workshop voor een docententeam op maat


bottom of page