top of page

Rots en Water in het onderwijs


Het programma wordt o.a. ingezet als weerbaarheidstraining en anti-pesttraining waarbij veel aandacht is voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. In Rots en Water staat respect hebben vooral elkaar centraal. Het is het vertrekpunt bij alle oefeningen en spelvormen die gehanteerd worden in de training en daarbuiten.


bottom of page