top of page
NLP en NLP in het onderwijs
white_icon_transparent_background.png

NLP EN NLP IN HET ONDERWIJS

NLP is een vakgebied dat inzicht geeft in de manier waarop je communiceert met de ander, de omgeving en last but not leatst met je zelf en hoe deze communicatie tot stand komt, verbaal en non-verbaal. Het geeft inzicht in processen voor zelfontwikkeling, bewustzijnsontwikkeling en groei naar authenticiteit.

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en omvat drie delen van ons menselijk functioneren die invloed hebben op onze neurologie, dat wat in ons hoofd omgaat, onze taal en onze programmering, hoe doen we wat we doen en hoe kunnen we dit veranderen waardoor er meer en andere keuzes gemaakt kunnen worden waardoor we kunnen bereiken wat we werkelijk voor ogen hebben.NLP in het onderwijs.

 • NLP is ervarings gericht leren en voor alle leeftijden.

 • Leert je inzicht te krijgen dat er verschillende manieren van informatie verwerking zijn en leerstijlen.

 • Leert je denken en kijken naar mogelijkheden in plaats van belemmeringen.

 • Vanuit rapport, contact, optimaal contact kunnen maken met de ander.

 • Heldere en duidelijke communicatie met leerlingen, collega’s en ouders/opvoeders .

 • Het geven van motiverende feedback op concreet specifiek gedragsniveau vanuit rapport.

 • Geeft inzicht en handvaten hoe ik de leerlingen beter kan bereiken en begeleiden.

 • Zelfvertrouwen en plezier ontwikkelen bij leerlingen.

 • Hoe kan ik doel(en) stellen en realiseren.

 • Hoe begeleidt ik leerlingen bij het stellen van doelen en deze te realiseren.

 • Geeft inzicht hoe je als mens in staat bent iets nieuws te leren.

 • Het gene wat je geleert hebt te optimaliseren

 • Leren omgaan met werkdruk , het stellen van grenzen en duidelijke kaders plaatsen.

 • Herkaderen van een ervaring. Hoe kan ik deze in een ander daglicht leren plaatsen.

 • Structuur geven aan de realiteit van mijn ervaringen. Waardoor ik inzicht krijg in mijn functioneren op verschillende niveaus, bijvoorbeeld mijn omgeving.

 • Op welke wijze kan ik hierin veranderingen doorvoeren . Hierin ook leerlingen kunnen begeleiden.

NLP draagt bij om met plezier, volvertrouwen je passie die hebt voor leerlingen en het onderwijs verder uit te dragen.

Voor nadere informatie over de trainingen NLP zowel voor volwassenen en jongeren kunt u contact opnemen met Saskia Koen.

bottom of page