top of page
Begeleiding en training leerling docent

Begeleiding van leerlingen en docenten

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat de school een zorgplicht heeft. Voor ieder kind een passende onderwijsplek. Er moet dus rekening gehouden worden met eventuele beperkingen van een leerling maar ook met zijn of haar mogelijkheden. Verder is het belangrijk dat het aangeboden onderwijs uitdagend is. Het onderwijs moet een goede voorbereiding zijn op een vervolgstudie. Het uiteindelijke doel is de leerling voor te bereiden op een passende plek in de samenleving.

De leerling die extra ondersteuning nodig heeft om de onderwijsdoelen te bereiken moet dus ook een goede onderwijsplek geboden worden. Deze extra ondersteuning kunnen wij bieden via een onderwijsarrangement. Dit is een passend onderwijsprogramma voor de individuele leerling, een groepje leerlingen of een hele klas.

 

Enkele voorbeelden van begeleiding kunnen zijn:

Begeleiding van leerlingen met een diagnose AD(H)D- pervasieve ontwikkelingsstoornis ( het spectrum van autistische stoornissen zoals o.a. de stoornis van Asperger en PDD-NOS.

Begeleiding van de individuele docent of docenten(teams) die leerlingen hebben met een specialistische problematiek zoals in het voorbeeld aangegeven. Dat kan middels individuele begeleiding van de docent maar ook via een workshop/training.

De begeleiding van de docent kan er als volgt uitzien:

  1. Observatie van de betreffende leerling in de klas.

  2. Bespreking van de observatie met de docent.

  3. Pedagogische- en didactische tips (praktisch gericht).

  4. Bespreking van de observatie met de leerling.

  5. Hoe kan je beter functioneren in de klas.

  6. Ouders. Hoe bespreek ik het met de ouders.

  7. Hoe op een passende manier les te geven aan een” moeilijke klas” (pedagogische- en didactische tips) praktisch gericht.

  8. School video analyse in de klas.

  9. Workshop voor een docententeam op maat.

bottom of page